Information angående medlemsavgift och medlemskort

Medlemsavgiften i Sällskapet Kumla Trädgårdsamatörer är 150 kr för år 2021.
Familjemedlem, en person på samma adress, betalar 50 kr för 2021.


Avgiften ska vara betald senast 31 januari. Medlemskort bifogas utskick av program med inbjudningar i början av året. Till medlem som betalar sin medlemsavgift senare under året kommer medlemskortet att delas ut på kommande träff.

Ny medlem erhåller medlemskort antingen vid nästa träff eller per post.

Medlemskortet ska visas upp vid träffar för att erhålla medlemspris. Till medlemskortet är också kopplat förmåner som anges under rubriken medlemsrabatter.

Medlemsavgift betalas till föreningen bankgiro 361-7883 eller Swish 123 495 5381 Glöm inte ange medlemsnummer och namn, ange också e-postadress för att få löpande information om det som händer.

Nya medlemmar: ange även adress och mobilnummer.