VÄLKOMMEN TILL TRÄDGÅRDSÅRET 2024. VI BJUDER PÅ ETT OMVÄXLANDE PROGRAM

Lördag 25 maj
11.00 - ca 13.00

Växtinlämning
9.00 - 10.00

Alla är välkomna att köpa växter

Växtmarken - Utomhusscenen Kumlasjön

Vi återkommer med den uppskattade växtmarknaden.
Den bygger på att du som medlem skänker plantor till föreningen för försäljning.
Plantorna ska vara uppmärkta så vi vet vad det är för något, gärna krukade några dagar innan du lämnar in dem.

Vi öppnar för försäljning kl 11, när vi hunnit ställa upp växterna.
Kaffeförsäljning med hembakt bröd.

Kontakta oss om du har växter att skänka, men inte möjlighet att komma.
Kontakta: Mona 070-267 36 98 eller Victoria 070-943 34 45