VÄLKOMMEN TILL ETT HÄRLIGT TRÄDGÅRDSÅR 2020. VI BJUDER PÅ ETT OMVÄXLANDE PROGRAM

 Hej trädgårdsvänner!

Vilket märkligt år 2020! Coronaviruset dök upp som "gubben ur lådan" och ställde hela världen på ända. För oss i Kumla Trädgårdsamatörer har det inneburit att vi fått ändra och ställa om och till och med ställa in. Trots allt har vi varit mycket aktiva under hela året. Av 6 bokade föreläsningar har vi kunnat lyssna till 3. Av 12 trädgårdsbesök har vi kunnat besöka 9 och våra sponsorer har gett oss många kronor i rabatt när vi under året har handlat hos dem. 
Och fortsätt att gynna våra sponsorer - de behöver allt stöd när det mesta går på sparlåga. 

Folkhälsomyndigheten har aviserat mycket strikta regler för träffar så vi måste ställa in planteringskvällen 19 december i föreningens regi. Även den planerade föreläsningen om makadam-biokol i februari 2021 ställs in.

Det är dags att betala in medlemsavgiften för 2021, 150:- för enskild medlem och 200:- för två på samma adress. Bankgiro 361-7883 eller Swish 123 495 53 81. Betala gärna redan nu! (Se mer i medlemsbrev december 2020). Vi blir gärna fler medlemmar - värva! Nya medlemmar betalar avgift enligt ovan. 

Till sist, men inte minst, ett stort TACK till alla som på olika sätt har bidragit till att vår förening kan vara aktiv och ordna med bra föreläsare, gott fika, fina lotterivinster, många trevliga trädgårdsbesök och TACK till att du deltagit på våra olika träffar.  Nu önskar vi varandra 

En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT BLOMSTANDRE ÅR !                                             

Styrelsen i Sällskapet Kumla Trädgårdsamatörer

bild hämtad från pngtree.com