STYRELSEN 2021


Ordförande
Mona Nord
070-267 36 98
mona.nord@outlook.com

Vice ordförande och sekreterare
Iréne Blom
070-572 13 99
irene.blom@telia.com

Kassör
Marianne Toutin
073-972 06 22
mariannetoutin@hotmail.com

Kaffegrupp
Gerda Bertilsson 
070-323 43 49
gerda.bertilsson@gmail.com

Lotteriansvarig
Ann-Marie Ståhlberg
070-422 08 69
annmariestahlberg@gmail.com

Programgruppsansvarig
Victoria af Forselles
070-943 34 45
victoria.afforselles@gmail.com

Adjungerad till styrelsen som kontaktperson med Studiefrämjandet
Tore Ståhlberg

Revisor
Ulf T. Hallberg
ulf.tradgard@gmail.com