Resan mot hemligt mål Midsommar 2009
Det är Margareta Engvall som tagit de fina bilderna
 och skrivit texten nedan.

Dagen för Sommarsolståndet, söndagen den 21 juni 2009, åkte Kumla trädgårdsamatörer mot hemligt mål. Det var en nyfiken skara som samlades på Johannesplatsen i Kumla för att med Viktoria i spetsen åka iväg mot hemligt mål. Inte förrän vi var ganska nära avslöjades resans mål, Edö säteri, som låg bara ett stenkast från Stjärnsund. Som inledning fick vi en kort historik om Edö av säteriets förvaltare, som även berättade om forna dagars konkurrens mellan Stjärnsund och Edö. Därefter följde rundvandring med trädgårdsmästaren. Hon skötte allt, från plantering och ogräsrensning till klippning av den stora labyrinten. Hela säteriet sköttes ekologiskt. Det var en härlig sommardag, som vi sent ska glömma.